SVEIKINAME!!!

Vasario 6 dieną mokykloje vyko pradinių klasių mokinių

 

PASAULIO PAŽINIMO OLIMPIADA  

 

3 klasių grupėje nugalėtojais tapo:

 

             I VIETA   –  Iveta Vinevičiūtė, 3b

             II  VIETA  –  Skaistė Artemjeva, 3c

             III VIETA  –  Kamilė Šulcaitė, 3b

 

4 klasių grupėje nugalėjo:

 

             I VIETA   –  Ignas Voronkovas, 4a

             II  VIETA  –  Odeta Ruzgutė, 4b

             III VIETA  –  Giedrė Vižlenskaitė, 4b

 

 

SVEIKINAME!!!

 

Vasario 2 dieną mokykloje vyko pradinių klasių mokinių

 

MATEMATIKOS  OLIMPIADA

 

                          2 klasių grupėje nugalėtojais tapo:

 

                      I VIETA   –  Grantas Valteris, 2a

                                     II  VIETA  –  Mantas Bogdanovas, 2c

                                     III VIETA  –  Danielius Senkevičius, 2b

 

                     3 klasių grupėje nugalėjo:

 

I VIETA   –  Iveta Vinevičiūtė, 3b

                 II  VIETA  –  Deimantas Surininas, 3b

             III VIETA  –  Tadas Garbatovič, 3a 

 

4 klasių grupėje geriausieji:

 

              I VIETA   –  Liutauras Bučinskas, 4b

          II  VIETA  –  Ignas Voronkovas, 4a

             III VIETA  –  Giedrė Vižlenskaitė, 4b

 

 

Spalio mėnesį vyko mokyklos 2-4 klasių mokinių dailyraščio konkursas.

 

Sveikiname nugalėtojas !!!

 

 

Dominika Ferkovičiūtė, 2c

 

Kamilė Šulcaitė, 3b

 

Giedrė Vižlenskaitė, 4b

 

2 ir 4 kl. mokiniai dalyvavo diagnostinių ir standartizuotų testų  tyrime

 

    2016 m. balandžio 26 – gegužės 4 d. mokykloje vyko 2ir 4 kl. mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas naudojantis  NEC parengtais mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais.
      Vertinimo tikslas – objektyviai įvertinti mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.
      2 klasėse  organizuojami skaitymo, rašymo bei matematikos sričių diagnostiniai testai, kuriuos vertino klasei dėstantis mokytojas.
      4 klasės mokiniai galėjo pasitikrinti skaitymo, rašymo ir matematikos bei pasaulio pažinimo sričių žinias. 4-tų  klasių  mokinių žini
ų vertinimą pagal NEC parengtas vertinimo instrukcijas atliko mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija.      

     

  Mokykloje 2016-04-14 vyks  4 kl. 

tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas  

  PIRLS 2016

 

    PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) − tai tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas, kas penkerius metus vykdomas daugiau nei 50 pasaulio šalių.

 

                   PIRLS 2016 tikslas – pateikti informaciją apie ketvirtų klasių mokinių skaitymo

        pasiekimų bendras tendencijas,tarptautinius ir Lietuvos rezultatus.

     Lietuva 2016 metais jau ketvirtą kartą dalyvaus Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos IEA organizuojamame Tarptautiniame skaitymo gebėjimų PIRLS pagrindiniame tyrime. Pirmą kartą mūsų šalyje šis tyrimas buvo vykdytas 2001 metais. Šiais metais tyrime dalyvaus 196 Lietuvos mokyklos.

 

      Tyrimo programoje išskiriami trys skaitymo aspektai: skaitymo paskirtis (grožiniai ir informaciniai tekstai), skaitymo gebėjimai (suvokimo procesai), požiūris į skaitymą, su skaitymu susiję įpročiai.

 

      Mokiniai testavimo metu  pildys PIRLS testo sąsiuvinius. Požiūris į skaitymą,su skaitymu susiję įpročiai bus tiriami mokinio klausimynu. Tėvų, mokytojų ir mokyklos direktoriaus klausimynai atskleis informaciją apie mokinių namų ir mokyklos aplinką mokantis skaityti.

 

      Nacionalinis egzaminų centras (NEC), atsakingas už šio tarptautinio tyrimo vykdymą, įtraukė mūsų mokyklą į PIRLS 2016 tyrimų sąrašą. Tyrime dalyvaus  4a klasė. (mokytoja  R.Simonavičienė)

Mokyklos svetainė