Mokomųjų žaidimų svetaines atsidarysite spragtelėję paveikslėlį.

n


UŽSIENIO KALBA

Tinklapis skirtas ankstyvojo anglų kalbos mokymui(si). Tarimas ir vaizdas padeda vaikui lengviau įsisavinti angliškus žodžius.

n
n

Mokinukai.lt - portalas vaikams, siūlo naujovišką mokymosi metodiką, paremtą interaktyviu vaiko ir mokymosi aplinkos santykiu bei vaizdo ir garso integracija perduodant informaciją. Stebint pateiktis, klausant spalvingų personažų dialogų ir žaidžiant mokomuosius kompiuterinius žaidimus yra veikiami pagrindiniai vaiko pojūčiai (rega, klausa, lytėjimas) bei emocijos, todėl vaikas yra optimaliai įtraukiamas į mokymosi procesą...

 

n

TAISYKLINGA KALBA

Svetainė skirta garsų s, z, c, dz, š, ž, č, dž, l, r, b, d, k, g tarimo mokymui.

Frepy -  žaismingos kalbos terapijos priemonės

Daugiau nei 20 linksmų užduočių, žaidimų, lavinančių vaikų (4-8 m.) kalbinius gebėjimus edukaciniame projekte FREPYŽaidimas „Pažink statistiką“

 


 

Lietuva - mano šalis


Pažintinis žaidimas "Gyvūnų spalvos"


Apsilankykite svetainėje:

http://www.ismaniejirobotai.lt

 

 

RumšiškėsPinigėnai

Mokyklos svetainė