2017 m. vasario 10 d. mokykloje vyko

panoraminės pamokos "Vanduo"

 

TIKYBOS panoraminė pamoka

„TVANAS“

 

     Per tikybos pamokas 2-3 klasių mokiniai klausėsi Šv. Rašto pasakojimo apie tvaną. Lygindami tvano istoriją su dabartiniu gyvenimu įvardino savo blogus poelgius, kurie gali sukelti nelaimes. Mokiniai pažadėjo būti atsakingesni ir prieš darant kažką negero, gerai apgalvoti kaip tai gali paveikti aplinkinius žmones.

                                                   Lašiuko kelionė

 

            1a klasėje  vasario 10 d. vyko panoraminės pamokos apie vandenį. Lietuvių kalbos pamokos metu skaitė eilėraščius apie  vandens reiškinius, bandė patys kurti pirmąjį ketureilį.

             Pasaulio pažinimo pamokos metu susipažino su lašiuko kelione, aiškinosi vandens apytakos ratą. Sužinojo koks svarbus vanduo žmogui ir jį supančiai gamtai. 

             Dailės ir technologijų pamokų metu iliustravo eilėraščius ir darė darbelius iliustruojančius vandens apytakos ratą.

 

Lašelio pasakojimai

 

    1b klasės mokiniai  klausėsi Lašelio pasakojimų, aiškinosi, kaip ir kur Lašelis keliauja. Mokiniai žiūrėjo filmuką apie vandens apytakos ratą. Mažieji mokslininkai atliko eksperimentus: skaičiavo, kiek lašelių telpa į šaukštą, kiek šaukštų telpa į stiklinę. Kūno kultūros pamokoje žaidė estafetes. Stipruoliai kilnojo vandens pripildytus „svarmenis“. O po fizinio krūvio buvo raginami gerti vandenį.

    Mokiniai žino, kad Lietuva – vandeniu turtingas kraštas . Mažųjų dailininkų piešiniai puošia klasę: žuvys plaukioja Baltijos jūroje .

     Mokiniai žinos, kad vanduo neturi nei skonio, nei spalvos, nei kvapo. Vanduo labai svarbus kiekvienai gyvybei.

 

   1c lietaus  lašeliai

 

      Vandens diena žaismingai paminėjo 1c klasės mokiniai. Jie sužinojo, koks svarbus vanduo žmonėms, augalams, gyvūnams, pabandė įsivaizduoti, kas nutiktų jei reikėtų bent keletą dienų gyventi be vandens. Vėliau visi piešė kūrybinius darbelius, surengė parodėlę „Mano lietaus lašelis“, bei mūsų svajonė –  „Akvariumas“. 

Lašeliai

 

      2a ir 2b klasių mokiniams buvo vedama integruota matematikos ir muzikos pamoka "Lašeliai". Mokiniai spalvino ąsotėlius ir ant lašelių atliko matematinius veiksmus. Teisingais "lašelių" atsakymais papuošė ąsotėlius. Po to mokėmės dainuoti dainelę "Lašeliai". Vaikai skaniai gėrė vandenį.

,,Vanduo ateičiai"

 
      2a, 2b ir 3c klasėse vyko pamoka „Vanduo ateičiai“.  Mokiniai žiūrėjo filmą apie vandens išsaugojimą, valymą ir tausojimą ,,Vanduo ateičiai". Vėliau  vaikai raštu atsakė į klausimus, diskutavo ir įvertino vandens svarbą žmogui ir gyvybei Žemėje.

   2c klasės žuvelės

 

         Panoraminės pamokos padėjo suprasti, koks yra svarbus vanduo visai gyvąjai gamtai.

      Lietuvių kalbos pamokoje išsiaiškinome vandens svarbą žmogui. Taip pat kalbėjome apie ilgiausią Lietuvos upę Nemuną. Žemėlapyje pažymėjome upes, kurios įteka į Nemuną ir nuolat papildo jį savo vandenimis. Pats Nemunas įteka Į Kuršių marias, kurias nuo Baltijos jūros skiria Kuršių nerija. Skaitėme legendą apie Neringą.

     Matematikos pamokoje aiškinomės, kodėl vanduo svarbus gyvūnams. Kiek išsprendėme uždavinių, tiek žuvyčių plaukiojo mūsų matematiniuose akvariumuose.

    Kūno kultūros pamokoje žaidėme žaidimą ,,Upytėlė teka, žuvytėlė plaukia". O pasportavę nepamiršome atsigerti vandens.

     Dailės pamokoje kalbėjome apie augalus. Jiems vanduo taip pat labai svarbus. Piešėme kaktusus, kurie vandens atsargas kaupia ir neišgarina, nes neturi lapų. Išbandėme akvarelės pūtimo techniką spygliukams pavaizduoti.

 

                                         Piešiame ant vandens

 

       3a klasės mokiniai susižavėjo EBRU menu. Juk piešti galima ne tik ant popieriaus, bet ir ant vandens. Mes ir piešiame ant vandens.

     

                                  Vandens diena 4a klasėje

 

      4a klasės mokiniai matematikos pamokoje kalbėjo apie vandens transporto priemones, sporto šakas. Sprendė ir patys sudarinėjo įvairius judėjimo uždavinius.

      Dailės pamokoje susipažino su tapymo ant vandens menu - EBRU, kuris kilo VII a. Kinijoje, kur buvo laikomas slaptu žynių mokslu, ir vėliau paplito po visą pasaulį. Į Lietuvą tapyba ant vandens atkeliavo iš Turkijos prieš 10 metų. Vaikai stebėjo kelis tapymo būdus, išmoko gautą piešinį iš vandens perkelti ant popieriaus lapo.   Vėliau kiekvienas sukūrė savo piešinį. Mokiniai labai džiaugėsi  jiems neįprastu darbo procesu, savo darbais – dar labiau.

      Lietuvių kalbos pamokoje kūrė ir minė mįsles apie vandenį, skaitė sakmes apie vandens mitologines būtybes.

      Pasaulio pažinimo pamokoje mokiniai pristatė savo paruoštus projektus apie vandenį įvairiomis temomis"Vandens sporto šakos", "Auksinės vandens gėrimo taisyklės", "Įdomūs faktai apie vandenį", "Vanduo buityje", "Geri ir blogi vandens darbai", "Vandens apytakos ratas", "Vandens taupymas", "Vandens tarša".

     

Tyrinėjame vandenį

 

      4 b klasės mokiniai lietuvių kalbos pamokoje "keliavo" Nemunu - skaitė ir nagrinėjo tekstą "Nemunas - Lietuvos upių tėvas".  Vėliau "plaukė" laivais mūsų Baltijos pajūriu - matavo atstumus tarp Palangos ir Nidos, sužinojo jachtos greitį, skaičiavo, kiek valandų trunka kelionė.

     Pasaulio pažinimo pamokoje susipažino su 5 auksinėmis vandens gėrimo taisyklėmis, sužinojo daug įdomybių apie vandenį. Berniukai paruošė ilgą sąrašą gerų vandens darbų, o mergaitės pristatė bloguosius darbus.  Keli klasės draugai pademonstravo pasiruoštus bandymus, supažindindami su vandens savybėmis.  O pačių pagamintas - "išaustas" žuveles paleido į plaukti į didžiausius žinių vandenynus...

Mokyklos svetainė